121.96% Նվիրաբերված է
702,500.00 դր. է նվիրաբերվել 576,000.00 դր. նպատակի համար
6 Donors